اخبار طرح، توسعه و فناوری

 


هفته نامه شماره ۷۸  طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۸ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۸ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 چهارشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۷ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۷ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۶ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۶ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۵ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۵ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه شماره ۷۴  طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۴ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۴ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۳ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۳ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه آموزش سامانه جدید مشاهده دروس (LMS)
در این اطلاعیه زمان جلسه آموزش ذکر شده است..
 دوشنبه ٩ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٣متن کامل >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۲ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۲ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
هفته نامه طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۱ طرح، توسعه و فناوری
هفته نامه شماره ۷۱ طرح، توسعه و فناوری، تقدیم حضورتان می‌شود.
 پنج شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>